عضو دفتر سیاسی اتحادیە میهنی: مناطق اشغالی کردستان را آزاد خواهیم کرد

Kurdane.com

فرماندە محور گرمسیر نیروی پیشمرگە کردستان، طی سخنانی در حضور جمعی از پیشمرگان اظهار داشت، اگر همە‌پرسی استقلال کردستان هم برگزار نمی‌شد، شبه‌نظامیان حشد شعبی بە کردستان حملە می‌کردند.

 

محمود سنگاوی گفت: " مناطق کرکوک، خانقین، مندلی، شنگال و همە این مناطق کردستان از سوی نیروهای عراقی  اشغال شدە است. من همیشە برای این مناطق از اصطلاح "مناطق اشغالی" استفادە کردەام.

سنگاوی گفت: دولت عراق نباید بیش از این در خاک کردستان پیشروی کند، این اقلیم فدارال بر اساس قانون اساسی تأسیس شدە است.  

عضو دفتر سیاسی اتحادیە میهنی، همچنین گفت: "حیدر العبادی مغرور شده است، قبلا صدام حسین هم موشک آزمایش می‌کرد و ما را تهدید می‌کرد. اکنون صدام کجاست؟ مسئولان عراقی باید از سرنوشت صدام عبرت گرفته‌ و بدانند کە از صدام حسین نیرومندتر نیستند".

سنگاوی گفت:" کشورهای جهان از عراق فدرال حمایت می‌کنند، اما دولت مستقل کردستان خواست بر حق ماست. باید صبور باشیم  و احتمالا بە دلیل اصرار در برگزاری همە‌پرسی دچار زیان شدەایم. اما نباید خود را تسلیم دشمن بکنیم".

 این عضو دفتر سیاسی اتحادیە میهنی کردستان گفت: "ما هم منتقد دولت خودمان هستیم. اما چنانکە سیاستمدار ترک "اسماعیل بیشکچی" هم  می‌گوید" بدترین دولت کردی از سیطرە دولتهای ترک و عرب و فارسها بهتر است".

محمود سنگاوی در پایان گفت: "ما ظلم هیچکس را قبول نخواهیم کرد و در برابر دشمن مقاومت خواهیم کرد. اکنون مشغول سازماندهی بیشتر پیشمرگان هستیم. نیروهای پیشمرگە باید بدون توجه بە مناقشات احزاب سیاسی کردستان بە دفاع از خاک و ملت خود ادامە دهند".

محمود سنگاوی، عضو دفتر سیاسی اتحادیە میهنی و یکی از فرماندهان پیشمرگە کردستان، یکی از اعضای هیأت رهبری اتحادیه میهنی کردستان بود کە قبل از برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان بە منظور انصراف از برگزاری همە‌پرسی بە تهران دعوت شدە بود. اعضای رهبری اتحادیە میهنی کردستان در دیدار با مقامات سیاسی و امنیتی ایران از برگزاری همە‌پرسی حمایت کردە بودند.

کوردستان 24

 

 

نظرات

  1. حتی بدترین دولت کورد از سلطۀ فارس و عرب و تورک بهتر است. این جمله درست است، اما همزیستی مسالمت آمیز خلق ها و تأسیس یک نظام مشترک دموکراتیک از دولت کورد هم بهتر است. حرف بشیکچی مربوط به زمانی بود که همۀ احزاب از سیاست کلاسیک تبعیت میکردند و آلترناتیوهای جدید در سیاست مطرح نشده بود. بهتر است عاقلانه تر رفتار کنیم و به نتایج درازمدت اقدامات هم فکر کنیم. شمن اینکه مسائل داخلی هم به همین اندازه اهمیت دارند و مشخص نیست چرا باید یک «دولت بد» تأسیس شود؟

ارسال نظر