سومین مجموعە شعر فریدون ارشدی چاپ و منتشر شد

Kurdane.com

مجموعە شعر”دەمگرێ ڕۆژ بە شەرابی پێکەنینتەوە” سومین کتاب شعر فریدون ارشدی، شاعر اهل شرق کوردستان از سوی انتشارات مانگ چاپ و منتشر شد.

فریدون ارشدی در این ارتباط بە (باس‌نیوز) گفت: “این شعرها بخشی از مجموعە شعرهای عاشقانەای هستند کە در میان سالهای ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ در آلمان سرودە شدەاند”.
وی اعلام کرد: “این مجموعە اشعار پس از دو مجموعە شعر” بەرد- سنگ” و” نامەهای غوربەت- نامەهای غربت” منتشر شدەاند، سومین کتاب شعر من است، لحن و بیان آن متفاوت از دو مجموعە دیگر است، ریتم و فضا در این کتاب سریعتر است”.
این مجموعە شعر در زمستان ١٣٩٤ در ٨٢ صفحە و ١٠٠٠ برگ از سوی انتشارات مانگ چاپ و منتشر شدە است.

فریدون ارشدی، متولد سال ١٣٤٠ سنندج است. وی از سال ٦٣ تا ٧٧ به عنوان کارشناس فرهنگی و ادبی در شهرهای سنندج، سقز، تهران و ارومیه به فعالیت پرداخته و همچنین در نشریه "سروه" و هفته‌نامه "سیروان" و چندین تلویزیون‌کوردی فعالیت داشته است

نظرات

ارسال نظر