در حکومت اسلامی پیرزن هشتاد ساله در جستجوی نان، امروز شنبه، خرم آباد

Kurdane.com

عکاس اين عکس می نويسد: «چادرش رو روی صورتش انداخته بود که شناسایی نشه... هرچقدر اصرار کردم از من پولی قبول نکرد»

نظرات

ارسال نظر