عفرین نیز به کوبانی دیگری برای اردوغان تبدیل خواهد شد

Kurdane.com

به دنبال شکستهای پی در پی ترکیه در سیاستها و ائتلافهای داخلی و خارجی، هفته گذشته اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ادامه سیاستهای توسعه طلبانه و مداخله جویانه اش تهدید به لشکر کشی به عفرین، یکی از کانتونهای کردستان سوریه نمود. 

ارتش متجاوز ترکیه پس از اعزام نیروی زرهی و توپخانه به مرز کردستان سوریه درعفرین، از روز سه شنبه ٢٦دیماه شروع به توپباران این شهر و اطراف آن نموده است. این حملات وحشیانه تاکنون موجب تلفات جانی و خسارات مالی به مردم این مناطق شده است.اردوغان روز سه شنبه طی یک سخنرانی با این عنوان که "اجازه نخواهد داد در جوار مرز ترکیه در داخل سوریه گروههای تروریست تقویت شوند، به تبلیغات جنگی "منبج و عفرین باید تسلیم شوند و فردا یا پس فردا حمله خواهیم کرد" و غیره پرداخته و تهدید می کند که شهرعفرین و مناطق شمال سوریه را به اشغال نظامی خود در می آورد.عکس العمل جنون آمیز اردوغان به ویژه پس از آن اوج گرفت که شایعه تشکیل ارتش سی هزار نفری توسط آمریکا درشمال سوریه و با همکاری یگانهای مدافع خلق "ی پ گ" انتشار یافت.

در مقابل این تهدیدات و تجاوز آشکار دولت ترکیه به کردستان سوریه، حزب اتحاد دمکراتیک" پ ی د" که حاکمیت کانتونهای کردستان سوریه را در کنترل دارد، روز چهارشنبه ٢٧دیماه طی بیانیه ای شدید الحن توپ باران ترکیه را محکوم نمود و اعلام نمود که : مردم در همه شهرها و روستاهای کردستان "روژئاوا" و شمال و شرق سوریه، در مقابل همه کسانی که حاکمیت مشروع مردم را مورد تجاوز قرار می دهند خواهد ایستاد. سیبان حمو فرمانده "یگانهای مدافع خلق" نیز در پاسخ به تهدیدات اردوغان اعلام نمود که " نیروهایمان آماده دفاع از عفرین هستند و در صورت برپایی جنگ، منطقه را از نیروها و عوامل اردوغان پاکسازی خواهیم کرد."

متأسفانه فضای جنگ و خونریزی در سوریه حتی پس از شکست داعش فروکش نکرده است. سوریه تحت حاکمیت رژیم دیکتاتوری بشاراسد و دخالت دولتهای روسیه، ایران، ترکیه، امریکا، عربستان و دیگر دولتهای عربی و گروههای مرتجع و جنایتکار اسلامی همچنان میدان تاخت و تاز و رقابتهای امپریالیستی و منطقه ای است. هرکدام از این قدرتها تلاش دارند با تداوم دخالتهای خود درآنجا، اهداف ضد انسانی و مصالح خود را به قیمت تداوم جنگ و ناامنی و کشتار مردم سوریه تأمین نمایند. آنها با همدیگر و برعلیه همدیگر وارد توافقات و جبهه بندیهای گوناگون می شوند که هیچ ربطی به مصالح مردم سوریه نداشته و برعلیه آسایش و امنیت آنان است.

تا آنجا که به ترکیه مربوط می شود،این دولت علیرغم همه تلاشها و چرخشهای سیاسی و دیپلماتیک، در پیشبرد سیاستهای منطقه ایی با شکست مواجه گشته است. سالها قبل هنگامی که اردوغان با رویاهای بلند پروازانه رهبری جهان اسلام و احیای امپراطوری عثمانی، ژست مخالفت با همپیمان و متحدان استراتژیکش یعنی آمریکا، اسرائیل و دولتهای اروپاییمی گرفت و وانمود می کرد که با دولتهای اسلامی سنی نزدیکی دارد و از جریانات اسلامی مانند حماس و القاعده پشتیبانی می نمود، و کشتی مرمره را به غزه می فرستاد، کسی به او اعتنایی نکرد. تلاش او در سوریهدر همسویی و نزدیکی با سیاستهای آمریکا وعربستان و حمایت و پشتیبانی از جریانات تندرو اسلامی مانند جبه النصره و داعش و اپوزیسیون لیبرال و بی خاصیت سوریه و تشکیل ارتش به اصطلاح آزادش نیز به او در کسب موقعیت مناسب برای سهم خواهی در معادلات منطقهکمکی ننمود. استفاده اردوغان از کارت پناهندگان نیز با برخورد تحقیر آمیز دولتهای اروپایی روبرو گشت و نتوانست در سیاست آمریکا و دولتهای اروپایی برای ورودش به اتحادیه اروپا تغییری ایجاد نماید.

چرخش اردوغان به سویروسیه پس از عذر خواهی حقارت بارش به خاطر سرنگون ساختن یک هواپیمای روسیهو داخل شدن در اتحاد سست و شکننده با روسیه وایران هم نتوانسته جا پای محکمی نصیب وی سازد. ترکیه دراین ائتلاف نیز با اهدافی از قبیل انعقاد کنفرانسهای مشترک در"آستانه" در مقابل کنفرانسهای صلح ژنو و تشکیل مناطق به اصطلاح "امن و عاری از جنگ در سوریه" پس از شکست داعش، وزن و جایگاه آنچنانی نیافته است. به طوری که اینک در این مناطقنه تنها جنگ و کشتار به پایان نرسیده بلکه هواپیماهای روسیه وسوریه مرتبأ مردم مناطق تحت نفوذ اپوزسیون طرفدار ترکیه رابمباران می کنند. علاوه بر آن روز پنج شنبه ٢٨دیماه دولت سوریه علیرغم موقعیت ضعیف و شکننده کنونی اش، درمقابل تلاش ترکیه برای هماهنگی و کسب اجازه از روسیه برای بمباران مواضع نیروهای مدافع خلق درعفرین، اعلام نمود که: " نیروی هوایی این کشورهرتجاوز هوایی ترکیه به خاک این کشور را قاطعانه پاسخ خواهد داد."

خبر تشکیل یک ارتش سی هزار نفره عمدتأ از نیروهای " ی پ گ "، توسط آمریکا در نوار مرزی سوریه با ترکیه،گرچه بعدأ توسط نهاد های دیگری در آمریکا رد شد و اعلام کردند که قصد تشکیل چنین ارتشی ندارد، اما تلاش آمریکا برای حضور و دخالت و سهم خواهی در سوریه برکسی پوشیده نیست. واضح است در شرایطی که دخالتهای روسیه و جمهوری اسلامی و حزب الله و دولتهای عربی وغربی، سوریه را به جهنمی برای مردم بی دفاع این کشور تبدیل کرده است، حضور و دخالت نظامی آمریکا شرایط به مراتب پیجیده تر و خطرناک تری را در سوریه موجب خواهد شد. یقینأ حمله ترکیه به عفرین نیز دور دیگری از جنگ و خونریزی در کردستان سوریه به راه می اندازد. روزنامه تایمز لندن، حمله ترکیه به عفرین را بازی با آتش توصیف نمود و نوشت حمله ترکیه می تواند آتش جنگی تازه را شعله ور سازد.

بدون شک چنین شرایطی برای مردم کردستان نیز بسیار سخت و خواهد بود. با این وجود هشیاری و درایت سیاسی رهبری کانتونها و اتکا به نیروی رزمنده و قدرت وسیع توده های مردم مصمم کردستان در دفاع از خود واز دستاوردهای مبارزاتی شان و حمایت وپشتیبانی مردم مبارز و آزادیخواه در سوریه و کل منطقه موجب خواهد شد که عفرین نیز از این مرحله تاریخی عبور کند. اراده راسخ مردم اگر توانست کوبانی را از شر داعش رها سازد، این بار نیز همان اراده و قدرت توده های مردم،عفرین را سرافرازانه از شر جنایت کاری مانند اردوغان عبور خواهند داد.

برگرفتە از سایت پیام . سخن روز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەلە

۱۳۹۶-۱۰-۳۰

foto van Hassan Rahmanpanah.
foto van Hassan Rahmanpanah.
foto van Hassan Rahmanpanah.
foto van Hassan Rahmanpanah.

نظرات

ارسال نظر


کانال تلگرام کردانه