• 22:16خبرها و گزارشاتی در رابطه با پروسه صلح کوردها با دولت ترکیه
  • 20:05در درگیری شاخه نظامی پژاک(ه.پ.گ) 3 پاسدار کشته شدند
  • 14:46 مشروح اظهارات بارزانی در مورد آینده کرکوک، استقلال کردها و کوبانی
  • 14:36داوود اوغلو در کنفرانس خبری مشترک با بارزانی وعدە های امنیتی به اقلیم کردستان داد
  • 12:10خبرهاو گزارشاتی از ولات کوردستان
  • 12:03ایران ادعای وجود سایت اتمی در مریوان را تکذیب کرد
  • 21:28مراد قاراییلان:قطع مذاکرات با اوجالان به معنای اعلام جنگ است
  • 18:10باشور کوردستان و انگشت اتهام معامله ارز با داعش
  • 14:57بارزانی: هیچ چیز نمی تواند مانع استقلال اقلیم کردستان شود
  • 11:34آخرین اخبار کوردستان، داعش و عراقاز جنبش حمایت کوبانی، تا دفاع از "قانون ویژه حقوق زنان " در کانتون جزیرە

حسن رحمان پناه: تدوین "قانون ویژه حقوق زنان" در کانتون جزیرە، تازەترین اقدام این کانتون در پیشتازی از اجرایی قانون برابری طلبانه به نفع زنان در منطقە استبدادزدە، مردسالار و نسبتآ مذهب زدە خاورمیانه است .کوبانی و اتحاد کردها