kurdane.com
کوبانی تنها نیست

kurdane.com
منافقی چه کنی مار باش یا ماهی
kurdane.com
اردوغان رئیس جمهور، درغگو یا تفرقه افکن
kurdane.com
اعضای مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان برای یک دوره سه ساله دیگر انتخاب شدند
kurdane.com
دو جوان سنندجی و خوی در نبردهای اخیر کوبانی جان باختند
kurdane.com
خالد عزیزی: درحال گفتگو در رابطه چگونگی آغاز مبازره مسلحانه هستیم
kurdane.com
«شهر صلح» در تیررس «شیشه»
kurdane.com
نقدی بر عملکرد صدا و سیما، آیا بلوچ ایرانی نیست؟
kurdane.com
تخریب مجسمه لنین و صدای پای فاشیسم !
kurdane.com
آقای روحانی پسر روزنامه نگارم با دعوت شما به ایران آمد
kurdane.com
مراکز مشاوره روحی و روانی ایرانی در هلند را بهتر بشناسیم؟
kurdane.com
کسی در زمستان خربزه می خورد، باید پای لرزش هم بنشیند
بیانیه جمعی از فعالان مدنی و سیاسی کوردستان درایران (داخل و خارج از کوردستان)

11 Oct 2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال به گوگل پلاس ارسال به فیسبوک ارسال به تویتر ارسال به بالاترین ارسال به دنباله ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

kurdane.com
کوردانه:موضوع توافقنامه اخیر بین دو حزب از احزاب مبارز ملت کورد ، " کومله و دموکرات " بازتاب رسانه ایی گسترده ایی در داخل و خارج از کوردستان داشته و هرشخص ، گروه و جریانی برداشت و تعبیر خاص خود را از آن داشته اند . هرچند این توافقنامه با توجه به مفاد و بندهای خود می تواند به عنوان نقطه عطفی در مبارزات آزادیخواهی ملت کورد تلقی شده و تعریفی تازه و معاصراز پیشبرد مبارزات تمام ملیت های ایران به سوی دستیابی به حیاتی آزاد در ایران را رهنمون شود و سرآغازی دوباره و نوین در گفتمان بین تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی در ایران را به ارمغان بیاورد به دلایل مختلفی همچون سوء برداشتهای شخصی و یا گروهی و عدم درک درست از مفاهیم حقوقی آن ویا روحیات قیم مابانه و تمامیت خواه و یا خصومتهای شخصی و گروهی و رقابتهای ناسالم حزبی و تحریف و تحریکهای عمدی حاکمیت در ایران از محتوای این توافقنامه ، توسط بخشی از جامعه سیاسی ، فرهنگی و مدنی چه در میان روشنفکران کورد و یا غیر کورد در ایران و خارج از آن باعث موضع گیری های زود هنگام و پیش داوریهای نادرست در این باره گردیده تا حدی که شاهد صدور بیانیه های شدید الحن و به دور از اصول دمکراتیک و مفاهیمی چون تولرانس و تعامل مثبت از سوی کسانی هستیم که بخشی از بدنه ملیت های دربند ایران بوده و خواسته و یا ناخواسته در هیات ناپسند خادمان به نظام ضد انسانی حاکم در ایران و مفاهیم برتری طلبانه ایی قرار گرفته اند که ازبنیادی ترین موانع تاریخی و معاصر تحقق دمکراسی و حاکمیت حقوق بشر و ملل در ایران می باشند.
به طور قطع دوران حاکمیت و حیات نظامهای متمرکز و یونیتر در عصر ما به ویژه در مورد کشورهایی که جامعه آنها ازموزاییک ملل با هویتهای متفاوت شکل گرفته به پایان رسیده وجامعه نوین جهانی تعاریف مدرن تری را برای اداره چنین کشورهایی ارایه نموده است که استقرار چنین سیستم ها و تعاریفی از حاکمیت ، بخش زیادی از مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی را در بسیاری از کشورها مرتفع نموده و شاهد همزیستی مسالمت آمیز و داوطلبانه ملل مختلف در جغرافیای واحد یک کشور و تامین بخش اعظمی از مطالبات هویتی – ملیتی آنان و حقوق برابر درجغرافیای سیاسی یک کشور واحد می باشیم .
بدون شک تامین مطالبات و حقوق ملل مختلف در این کشورها نه تنها خدشه ایی به هویت کلان جغرافیایی آنان وارد نساخته بلکه سبب تحکیم روابط و تضمین و تداوم همزیستی در میان این ملل شده و موضوع حفظ تمامیت ارضی کشور نیز در زمره موضوعاتی قرار گرفته که مورد سوء استفاده گروه یا ملتی خاص برای سرکوب سایر هموطنان قرار نگیرد و همزمان حقوق انسانی – ملیتی انسانها و ملت ها قربانی مفاهیم صرفا ذهنی و سلیقه ایی نشود. تقریبا تمام کشورهای مدرن و پیشرفته در دنیای امروز ما همان هایی هستند که با تامین و تضمین حقوق بشر و ملل ، قدم در مسیر دنیای مدرن و توسعه واقعی نهاده اند .
ایران کشور و جغرافیایی چند ملیتی است و تجربه و تحقق حاکمیت نظامهای متمرکز و تک هویتی دراین جغرافیا در طول سده های گذشته اشتباهی فاحش و فرمولی نادرست برای مدیریت این حوزه کلان جغرافیایی – هویتی بوده و غفلت و کوتاهی عمدی و غیر عمدی ، آگاهانه و ناآگاهانه نظام های حاکم در تحقق خواست های هویتی – ملیتی ملت های این مرز وبوم عامل اصلی بحرانهای پی در پی گریبانگیر ملت های ایران و نظام های حاکم بوده است.
عصر ما دوران آگاهی ملت هاست و تکرار خطاهای گذشته سبب بروز وقایع و بحران های پیش بینی ناشده ایی در ایران خواهد شد که علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین همه جانبه به ملیت های ایران ، فاصله ایران و جامعه ملت های ایران از دنیای مدرن و مطلوب بشر را بیشتر خواهد کرد و چه بسا ملیت های ایران بر این موضوع مصمم شوند تا آینده و سرنوشت خود را در تعریفی متفاوت رقم زنند.
ما به عنوان جمعی از فعالان سیاسی و مدنی کوردستان در ایران ضمن تاکید بر همدلی و همبستگی نیروهای سیاسی – اجتماعی ملت کورد از حرکت شایسته دو حزب کوردستانی کومله و دموکرات به عنوان گامی برای رفع مشکلات داخلی و همبستگی ملت کورد پشتیبانی و خواهان ارتباط و نزدیکی نیروهای سیاسی و احزاب کورد با نیروهای سیاسی و احزاب مبارز سایر ملیت های ایران هستیم. بی تردید هرگونه گسست بین نیروهای سیاسی کورد و غیر کورد سبب تداوم حیات حاکمیت های مرتجع بر ملیت های ایران شده و به مبارزات برحق همه ایرانیان آسیب جدی وارد خواهد ساخت.
از نظر ما تمام نیروها و احزاب سیاسی ایرانی وظیفه دارند که بخش اعظم پتانسیل مبارزاتی خود را در جهت زدودن هرگونه مفاهیم تمرکز گرایی و تمامیت خواهی در ایران کانالیزه و متمرکز نمایند و با ایجاد ائتلافی چند ملیتی در مبارزات خود ، اجازه ندهند بار دیگر سرنوشت و هویت تاریخی ملل ایران به انحراف کشیده شود .
درک متقابل ، تعامل و تولرانس و احترام به حقوق بدیهی و مسلم ملیت های ایران ، همکاری و تلاش برای زدودن ذهنیت های نادرست و کج اندیشی و زیاده خواهی و برتری طلبی از عوامل موثر در بنیاد ایرانی آباد و آزاد برای تمام ملیت های آن است .تضمین حقوق بشر درکوردستان و تمام ایران و گام نهادن در مسیر توسعه مستمر در تمام مناطق کشور از اصول بنیادین برقراری عدالت اجتماعی در میان ملیت های ایران خواهد بود.
درک صحیح از مبحث " حق تعیین سرنوشت " نه برای ایجاد فاصله ویا ابزاری برای تهدید بلکه برای دستیابی به اتحادی واقعی و داوطلبانه توام با احترام متقابل درمیان همه ملیت های ایران و عاملی برای" تضمین تمامیت جغرافیای چندملیتی ایران" رغبت همه ملیت ها در پاسداشت فرهنگ مشترک و کلان ایرانی را افزایش خواهد داد و راهنمای همه ملیت های ایران به سوی فرداهای مشترک خواهد بود.
ما خواهان حاکمیت نظامی غیرمتمرکز با مشارکت واقعی همه ملیت های ایران در فردای پس از جمهوری اسلامی در کشور هستیم و پایبندی همه نیروهای سیاسی ایران به اصول عدم تمرکز در مباحث قدرت ،حاکمیت و ثروت را برای دستیابی به این مهم لازم و بایسته می دانیم .
ما " تضمین تمامیت ارضی ایران " را در گرو " تامین مطالبات ملیت های ایران می بینیم " و برای حفظ یکپارچگی جفرافیای ایران از مبارزات ملی ملت های ایران حمایت می کنیم .
لازم به ذکر است که جمع کثیری از فعالان سیاسی و مدنی استانهای جنوبی کوردستان در ایران (ایلام ، کرماشان و لورستان ) به دلیل اعتقاد راسخ خود به استقلال کوردستان از امضای این بیانیه خودداری نموده و از قید نام خود در جمع امضاء کنندگان این بیانیه امتناع ورزیدند.احمد رضا شفیعی خرم آباد
دکتر اوات سراج
ایرج ستوده کرماشان
بهزاد خیری کرماشان
دکتر بهزاد خوشحالی فعال سیاسی
بهمن توتونچی روزنامه نگار
بهرام رضایی فعال سیاسی
پروانه رسولی بوکان
پروین کاویان کرماشان
پریسا محمدی بوکان
جانی دیلان روزنامه نگار
جعفر رضایی دهلران
جهانبخش کسروی همدان
حامد گوهری فعال سیاسی
حدیث کلهر گیلانغرب
حسین چوبینه گچساران
حسین ناظری کرماشان
حمید مظفری ایلام
خدامراد گودرزی هرسین
خسرو دولتشاهی کوهدشت
خلیل پاشایی کرماشان
داود رضایی کنگاور
داود کبیری صحنه
رحمت سعدیه نروژ
رضا اسفندیاری کرماشان
زلال کمالی ایلام
سارا انوری سوئد
سارا بختیاری یاسوج
سامان سوراری فعال سیاسی
سارا کمالی ایلام
ستار محمدی اسلام آباد غرب
سعید ریزوندی مترجم
سمکو میرانی بوکان
مهندس سمیرا پوراندخت فعال مدنی
سوران پالانی فعال سیاسی
سوران سلیمی فعال سیاسی
سوسن محمد خانی غیاثوند خبرنگار
سهراب کریمی فعال سیاسی
شکوه دوستی پور خرم آباد
شورش شاواز ایلام
شورش کریمی مهاباد
شهین رضایی سقز
شهین شادان استرالیا
شهرە رضائی فعال زنان
شیرین رمضانی کرماشان
طاهره خرمی جامعه شناس و مدیر رادیو کردانه
عبدالله بیرانوند فعال حقوق بشر
عدنان کریمی مریوان
عزیز منجزی بختیاری
مهندس علی نیدآذر فعال سیاسی
علی ایلامی فعال سیاسی
علی طاهری انگلیس
علی غلامرضایی دیواندره
علی قنبری فعال سیاسی
فاضل ولیان روزنامه نگار
فرخ شکرپور کرماشان
فرزام پاشایی کرماشان
فرزانه دوستی
فرشاد دوستی پور فعال سیاسی
فرشید حق شناس ارومیه
فریده خوبرو دزفول
دکتر قاسم نورانی استاد دانشگاه استکهلم
کامران ملکشاهی، ارکواز ملکشاهی
کاوه حسینی کرماشان
کمال مام خزری فعال سیاسی
کریم حبیبی فعال سیاسی
کیارش شهسواری فعال سیاسی
کیانوش دوستی پور فعال سیاسی
گلاله رسولی مهاباد
گلاله کمانگر نویسنده
دکتر گلمراد مرادی فعال سیاسی و نویسنده
لیلا سیمایی نروژ
متین روژهلات ماکو
مجتبی مینویی سنندج
مجتبی ناصریان خرم آباد
محبوبه نصرتی هرسین
محسن زرگوشی ایلام
محمد بازگیر دهدشت
محمد رضا اسکندری روزنامه نگار و کارشناس اجتماعی
محمد رضا رنجبر ایلام
محمد رضا شایسته دزفول
محمود شریفی روزنامه نگار
مستوره محمدی سنندج
ملک دولتشاه کوهدشت
منیژه کمالوند خرم آباد
موسی رضایی لورستان
مهرداد جان بازی فعال حقوق بشری
مهدی اعظمی فعال سیاسی
میران پورناصری فعال سیاسی
میرزا رشنوادی اندیمشک
نادر بختیاری بویر احمد
نادره اسفندیاری کرماشان
ناصر میلانلو ماکو
نامی محمودی ماکو
ناهید علی محمدی کامیاران
نصرت الله دالوند لورستان
نعمت جهاندیده خرم آباد
نگار ستوده کنگاور
نیوشا شریف زاده خرم آباد
وحید کمالی ایلام
همایون عسکری دهدشت
هومن کلهر ایوان غرب
هیمن دوستعلی نقده
یاسین محمدی فعال سیاسی
 
نویسنده نظر: zanyar kurmanci|12 Oct 2012 - 07:37
ما ملت کورد برای اتصال و پیوستن به دنیای مدرن، هر راهی را که برویم در نهایت محکوم به استقلال هستیم.

نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید‌
لطفا کد زیر را وارد نمائید: